Chcesz zastrzec swój numer PESEL, aby nikt nie wykorzystał go bez twojej wiedzy? A może chcesz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL, aby na przykład wziąć kredyt? Sprawdź, jak możesz to zrobić przez Internet lub w urzędzie.

PRZEZ INTERNET

Aby skorzystać z usługi, potrzebujesz profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego, e-dowodu lub danych do logowania do bankowości elektronicznej.

Zastrzec PESEL może każda osoba posiadająca PESEL oraz będąca pełnoletnia.

Co musisz zrobić?

 1. Kliknij przycisk Zastrzeż PESEL lub cofnij zastrzeżenie i zaloguj się. System przeniesie cię do mObywatel.gov.pl.
 2. Wybierz sekcję Twoje dane, a następnie Rejestr zastrzeżeń PESEL.
 3. Wybierz Zastrzeż PESEL lub Cofnij zastrzeżenie.

Jeśli chcesz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL, możesz to zrobić:

 • bezterminowo lub 
 • określić datę i godzinę, kiedy system automatycznie zastrzeże ponownie twój numer PESEL. 

 

W URZĘDZIE

Zastrzec PESEL może każda osoba posiadająca PESEL oraz będąca pełnoletnia.

Co musisz przygotować?

 • Jeśli jesteś:
  • obywatelem polskim – dowód osobisty lub paszport,
  • cudzoziemcem – dokument podróży cudzoziemca lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
  • obywatelem Ukrainy lub małżonkiem obywatela Ukrainy bez obywatelstwa ukraińskiego i:
   • masz numer PESEL ze statusem UKR,
   • nie masz żadnego z wyżej wymienionych dokumentów

– inny dokument, na podstawie którego ustalono twoją tożsamość przy nadawaniu statusu UKR.

 • wniosek o zastrzeżenie numeru PESEL albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL (plik .pdf, 0,53 MB). Jeśli nie chcesz wypełniać wniosku samodzielnie, możesz poprosić urzędnika, aby wydrukował wypełniony wniosek z systemu.

Co musisz zrobić?

 1. Pobierz i wypełnij wniosek w domu albo zrób to w swoim urzędzie gminy. Możesz też poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony wniosek z systemu. Jeśli urzędnik wydrukuje ci wniosek z systemu – sprawdź, czy dane są poprawne.

 2. Podpisz wniosek.
 3. Złóż wniosek.

Wniosek składasz w dowolnym Urzędzie Gminy.