Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzebieniu ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy: samodzielny referent ds. administracyjno-gospodarczych.

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 11 grudnia 2023 r. do godz. 12:00 na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebieniu, Trzebień, ul. Leśna 9, 59-700 Bolesławiec w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieniu".

Szczegóły ogłoszenia tutaj: https://bip.gminaboleslawiec.pl/5800/14/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-samodzielny-referent-ds-administracyjno-gospodarczych-w-zespole-szkolno-przedszkolnym-w-trzebieniu.html