Wiemy, jak ważne jest ćwiczenie właściwego zachowania w nagłych wypadkach. Od naszej zimnej krwi może zależeć bezpieczeństwo, zdrowie i życie nasze własne i innych. A zachowanie zimnej krwi zależy od wielokrotnego ćwiczenia sekwencji działań po to, by w chwili konieczności niesienia pomocy przyszło nam to łatwo. Jeśli będziemy wiedzieć, co po kolei zrobić, łatwiej nam będzie uniknąć paniki, przez co nasza pomoc z całą pewnością będzie skuteczniejsza. Te przesłanki przyświecały pracownikom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzebieniu, gdy poszukiwaliśmy kontaktu z ratownikami medycznymi, którzy mogliby przeprowadzić dodatkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Z radością przyjęliśmy pomoc pani Emilii Piechockiej – ratowniczki medycznej z powiatowego szpitala św. Łukasza w Bolesławcu. Dzięki niej 20 października dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie młodszych klas Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzebieniu uczestniczyli w warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej. Pani Emilia Piechocka spędziła w szkole kilka godzin i przeprowadziła warsztaty dla dwu grup.

Podczas spotkania dzieci doskonaliły umiejętności prawidłowego reagowania w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia. Zajęcia rozpoczęły się utrwaleniem wiadomości z zakresu bezpiecznego poruszania się podczas drogi do przedszkola i szkoły, na wycieczkach czy spacerach po okolicy. Podczas ciekawego opowiadania dzieci poznały cztery etapy udzielania pierwszej pomocy. Dowiedziały się również, co znajduje się w apteczce ratownika medycznego, do czego służą zgromadzone tam sprzęty i środki medyczne i w jakich okolicznościach się je stosuje, ale przede wszystkim miały możliwość poćwiczyć procedurę udzielania pierwszej pomocy osobom nieprzytomnym. Dowiedziały się, jak zadbać o bezpieczeństwo własne, jak ocenić stan i podstawowe parametry życiowe poszkodowanego oraz jak prawidłowo wezwać pomoc. Przećwiczyły układanie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz użycie defibrylatora AED. Ratowniczka przywiozła sprzęt do wykorzystania w czasie ćwiczeń: między innymi defibrylator i fantoma, co podniosło atrakcyjność zajęć.

Z przyjemnością patrzyliśmy na zaangażowanie uczniów i prezentowane przez nich umiejętności. Nie można ukryć, że największym zainteresowaniem cieszyły się przywiezione przez panią Emilię Piechocką pomoce, bo nie codziennie można zobaczyć, dotknąć i ćwiczyć z fantomem dorosłego człowieka. Uczniowie z dużym zaciekawieniem uczestniczyli w zajęciach, a w nagrodę za zaangażowanie i aktywność otrzymali dyplomy. Z pewnością zasłużyli na miano Małych Ratowników.

Mieczysława Mocna i Dagmara Sembrat