W tym roku świętowaliśmy 250 rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – pierwszej w Polsce i Europie władzy oświatowej o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty publicznej. Z tej okazji 20 października w Domu Ludowym w Bożejowicach odbyła się uroczystość, podczas której uhonorowani zostali nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi. Dzień Edukacji Narodowej jest świętem wszystkich pracowników oświaty. Podczas uroczystości Wójt Gminy Bolesławiec - Andrzej Dutkowski wręczył listy gratulacyjne dyrektorom  i nauczycielom, którzy otrzymali Nagrody Wójta. Dyrektorzy gminnych szkół i zespołów szkolno-przedszkolnych wręczyli nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi Nagrody Dyrektora.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych w osobach: Pan Bogusław Uziej – Przewodniczącego Rady Gminy Bolesławiec, Pan Andrzej Dutkowski – Wójt Gminy Bolesławiec,  Pan Roman Jaworski – Zastępca Wójta Gminy Bolesławiec, Pani Iwona Przybylska – Sekretarz Gminy Bolesławiec oraz  Pani Zenona Słobodzian – Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół w Bolesławcu, dyrektorzy placówek oświatowych: Pani Alicja Krawczyk –  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach, Pani Małgorzata Cołokidzi – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźniku, Pani Lilla Liszcz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej, Pani Monika Gieszczyk – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraśniku Dolnym, Pan Dariusz Kunaszko - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie, Pani Beata Domerecką – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzebieniu, Pan Arkadiusz Kruszelnicki - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie, Pani Monika Drozd reprezentująca na uroczystości Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ocicach. Wśród zaproszonych gości byli nauczyciele i pracownicy administracji oraz obsługi jednostek oświatowych naszej gminy.

Nagrody Wójta Gminy Bolesławiec otrzymali: Małgorzata Cołokidzi - Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Brzeźniku oraz nauczyciele Agnieszka Domańska ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej, Anna Czyrska, Danuta Sicińska-Burzawa z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźniku, Bogusława Posacka, Aleksander Kłodnicki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie, Karolina Piotrów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie, Natalia Polilejko z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach, Alina Rataj z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzebieniu, Edyta Sienkiewicz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ocicach, Łukasz Surus z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraśniku Dolnym. Listy gratulacyjne wręczał Wójt Gminy Bolesławiec Pan Andrzej Dutkowski oraz Zastępca Wójta Gminy Bolesławiec Pan Roman Jaworski.

Nagrodzeni pracownicy Nagrodą Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach: Sylwia Bachusz, Anna Bojeczko, Aleksandra Frątczak, Małgorzata Górak, Joanna Greniuk, Anna Kaluzka, Katarzyna Kopania, Małgorzata Kowalczyk, Zygmunt Kuczyński, Joanna Momot, Agnieszka Obrycka, Renata Rucińska, Justyna Wasilewska, Magdalena Zawada-Torba.

Nagrodzeni pracownicy Nagrodą Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźniku: Małgorzata Błaszczak, Magdalena Durda, Edyta Gortych, Monika Janek, Dorota Kaczmarek, Monika Konieczna, Joanna Kwiatkowska, Krystyna Misiewicz, Iga Mularska, Monika Nowińska, Lucyna Skiba, Anna Socha, Mirosław Sudoł, Katarzyna Turkiewicz, Jan Wąsik.

Nagrodzeni pracownicy Nagrodą Dyrektora Szkoły Podstawowe w Dąbrowie Bolesławieckiej: Marta Boguszewska, Anna Charewicz, Małgorzata Cieślak, Katarzyna Dul-Korycka, Anna Gumiela, Anna Guzowska, Aneta Herbut, Monika Jakuszko, Joanna Jędrzejczyk-Szymańska, Joanna Lange, Łukasz Licnerski, Jacek Makówka, Andrzej Posacki, Maria Szewczenko, Mariola Szwej, Agata Torończak, Elżbieta Wcisło, Marek Wicher.

Nagrodzeni pracownicy Nagrodą Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraśniku Dolnym: Renata Balińska-Piecyk, Ilona Baszczyj, Jagoda Depka, Hubert Haniszewski, Agnieszka Jamroży, Justyna Kapusz, Aneta Łukasiewicz, Alicja Puk, Barbara Rajczakowska, Maria Rolak, Elżbieta Siwko, Barbara Wojtas, Justyna Wojtasińska, Lidia Zubal, Marta Zubal-Girtler.

Nagrodzeni pracownicy Nagrodą Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie: Beata Chmielik, Karolina Chmielowska, Joanna Czaplicka, Tatiana Dudak, Dorota Dziadyk, Marzanna Gal, Małgorzata Hlastawa-Wojtowicz, Małgorzata Kania-Skrzypek, Daria Karasiewicz, Justyna Kiepura, Wojciech Kochan, Ewa Kras, Marek Kwaśniak, Justyna Marcinkowska, Wiesława Mazurkiewicz-Solska, Klaudia Medyńska, Beata Młynarczyk, Jolanta Pańczak, Joanna Rej, Maciej Sawicki, Krzysztof Sienkiewicz, Monika Stawicka, Beata Szemberska, Ewa Śliwińska, Katarzyna Wołoszyn.

Nagrodzeni pracownicy Nagrodą Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ocicach: Anna Antoniszyn, Katarzyna Furman, Małgorzata Gorczyca, Magdalena Kędzierska, Paulina Kołsut, Agnieszka Michalczuk, Jadwiga Mrozik, Ewelina Ostrycharz, Katarzyna Pielichata, Sergiej Szczukin.

Nagrodzeni pracownicy Nagrodą Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzebieniu: Sylwia Dopierała, Jacek Druciarek, Elżbieta Gniado, Jolanta Jung, Mieczysława Mocna, Arkadiusz Nawrocki, Ewa Parzygnat, Danuta Płocharczyk-Pryka, Dagmara Sembrat, Ewa Sucharnik, Karina Szymczak, Marta Tomanik, Jolanta Toporowska, Joanna Toporowska-Fecyk, Amelia Tyszczenko, Monika Zioła.

Nagrodzeni pracownicy Nagrodą Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie: Honorata Ambroszko, Wioleta Czajka, Małgorzata Gil, Zbigniew Haniszewski, Agata Jasińska, Eliza Pikuła, Liliana Sekuła, Joanna Tobiasz, Grażyna Zielińska, Paulina Żabska.

Natomiast na ręce Dyrektorów szkoły oraz zespołów szkolno-przedszkolnych z terenu gminy Bolesławiec i Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół w Bolesławcu zostały złożone listy gratulacyjne i kwiaty, dla wszystkich pracowników placówek oświatowych. Pamiątkowe listy wręczał Wójt Gminy Bolesławiec Pan Andrzej Dutkowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Bolesławiec Pan Bogusław Uziej.

Nad przygotowaniem uroczystości czuwali pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z siedzibą w Kruszynie oraz Gminnego Zakładu Obsługi Szkół w Bolesławcu. Zaś całości tego doniosłego dnia, dopełniły występy Pana Daniela Połecia.

Marcelina Zarzycka-Kalita

fot. Karolina Kojder