16 kwietnia mieszkańcy Kruszyna postanowili zadbać o wizerunek swojej miejscowości. Zadanie to polegało na zagospodarowaniu terenu poprzez zakrzewienie alejki, prowadzącej z osiedla w kierunku miasta Bolesławiec. 

Konkretnie chodziło o pas zieleni, oddzielający nowo powstały chodnik od pól uprawnych. Mieszkańcom przyświecała idea upiększenia własnego otoczenia, stworzenia przyjaznych warunków do rodzinnych spacerów, a także zadbania o własne bezpieczeństwo, ponieważ zakrzewiany teren jest miejscem, gdzie bardzo często zwierzęta leśne przebiegają przez drogę, stwarzając niebezpieczeństwo kolizji z przejeżdżającymi tamtędy samochodami; natomiast w okresie zimowym tworzą się zaspy śnieżne utrudniające dojazd do osiedla.     

Uczestnicy przedsięwzięcia pod przewodnictwem radnego gminy Bolesławiec - Rafała Janiec wspólnie przygotowali grunt do sadzenia, zaplanowali rozmieszczenie krzewów, zgromadzili niezbędne narzędzia ogrodnicze i posadzili 650 szt. sadzonek  krzewu o nazwie Dereń Biały Elegantissima, ufundowanych przez Gminę Bolesławiec. Inicjatywę wspierał swoją obecnością i pracą Zastępca Wójta Gminy Bolesławiec - Roman Jaworski, a także sołtys Kruszyna - Henryk Ostrowski. Przedsięwzięciu towarzyszyła przyjazna atmosfera służąca integracji, a poza sympatycznym nastrojem pracy, radość ze wspólnego działania na rzecz społeczności lokalnej. Wspaniała postawa mieszkańców osiedla, a także mieszkańców z innych części Kruszyna, którzy mimo codziennych obowiązków, zmęczenia i niezbyt sprzyjających warunków pogodowych znaleźli czas, aby przyjść i naprawdę ciężko pracować, napawa optymizmem, że istnieje jeszcze w ludziach iskra bezinteresowności, zapalająca do walki o lepsze jutro, bez oczekiwania na zapłatę. Na uwagę zasługuje również fakt, że dorośli w inicjatywę włączyli swoje dzieci, wnuki, które naśladując osoby dorosłe z dużym zaangażowaniem pracowały nad upiększeniem swojego otoczenia. Wiadomo, że to co dzisiaj damy i nauczymy dzieci, one w przyszłości oddadzą społeczeństwu. Wspaniała lekcja przyrody połączona z rozwijaniem kompetencji społecznych na pewno zapadnie w pamięci młodego pokolenia i pozwoli w przyszłości docenić sens ludzkiej pracy. Jako ludzie dorośli będą mogli z dumą oglądać i dbać o efekty dzisiejszej pracy własnej, swoich rodziców i dziadków.

Przeprowadzona inicjatywa może być dowodem na to, że naprawdę razem można dokonać wiele wspaniałych rzeczy wpływających na poprawę naszej rzeczywistości i relacji międzyludzkich.

Rafał Janiec