Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bożejowicach

„Szkoło, domie mój drugi, ty jesteś jak zdrowie; Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię na dwa miesiące stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo na wakacjach tęskniłem po Tobie..”

Tymi słowami uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bożejowicach zaczęli uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Nie zabrakło rysu historycznego, który przypomniał wszystkim zebranym genezę dzisiejszej uroczystości.

Uczniowie klasy szóstej i siódmej wcielili się w role nauczycieli, rodziców i uczniów, aby uczcić ten ważny dla Nas wszystkich dzień.

Część artystyczna apelu zawierała  fragmenty „Pana Tadeusza” , które, w sposób dość nietuzinkowy, zostały przekształcone na potrzeby przedstawienia.

Szczególne słowa zostały zadedykowane Pani Dyrektor :

„Pani Dyrektor, co naszego bezpieczeństwa strzeżesz I często stoisz na korytarzu i w szkolnej bramie! Ty, co tą naszą społeczność szkolną ochraniasz wraz z nauczycielskim ludem! Jak mnie dziecko do pierwszej klasy przyjęłaś cudem Gdy od płaczącej matki, pod Twoją opiekę Ofiarowany spłakaną podniosłem powiekę; I zaraz mogłem pieszo, do klasy pierwszej progów Iść za to szkolne życie podziękować gogom!”

W tym dniu odbyła się również uroczystość pasowania na ucznia. Jest to szczególny dzień, który na długo pozostanie w pamięci każdego ucznia klasy pierwszej. W tym dniu  dzieci oficjalnie przyjęte zostały do grona uczniów szkoły. Podczas uroczystości pierwszoklasiści pokazali, że potrafią pięknie śpiewać, tańczyć i recytować wiersze, znają zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Najważniejszą częścią uroczystości, na którą wszyscy czekali było ślubowanie oraz pasowanie wielkim ołówkiem przez Dyrektor Szkoły Alicję Krawczyk. Pierwszaki głośno i z przekonaniem przyrzekały być dobrymi i pilnymi uczniami oraz rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, o czym przypominać im będą otrzymane dyplomy.

Rada Rodziców podziękowała całemu gronu pedagogicznemu i pracownikom szkoły składając na ich ręce symboliczne róże.

Eliza Orzeszkowa powiedziała kiedyś „Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek okazywany stanowi nauczycielskiemu”.

Anna Kaluzka, Magdalena Zawada-Torba

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kraśniku Dolnym

13 października Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kraśniku Dolnym obchodził niezwykłe święto, które łączyło Dzień Edukacji Narodowej z rocznicą 250 lat istnienia Komisji Edukacji Narodowej. Tegoroczna uroczystość oświaty nabrała wyjątkowego blasku dzięki zaangażowaniu uczniów klas VI i VII, którzy przygotowali niezapomniane wydarzenie, a także artystycznemu talentowi najmłodszych uczniów z Klasy I a.

Jednym z celów uroczystości było podziękowanie sołtysom wsi a za ich pośrednictwem Radom Sołeckim wsi Kraśnik Górny, Kraśnik Dolny, Lipiany, Nowa Wieś, którzy zostali zaproszeni do naszej placówki, za ich wsparcie finansowe oraz pomoc w rozwoju edukacji. Dzięki ich zaangażowaniu środki finansowe zostaną przeznaczone na wyposażenie świetlicy szkolnej, co niewątpliwie wpłynie na komfort nauki i czasu wolnego uczniów. Jednak nasze świętowanie miało także drugi wymiar - upamiętnienie 250 lat istnienia Komisji Edukacji Narodowej, jednej z najważniejszych instytucji oświatowych w historii Polski.

W uroczystości uczestniczyła również radna gminy Anetta Kamińska, która wyraziła swoje uznanie dla inicjatywy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraśniku Dolnym i podkreśliła ważność działań na rzecz edukacji.

Całość uroczystości była doskonale zorganizowana pod kierunkiem nauczyciela Łukasza Surusa, który pełnił rolę koordynatora wydarzenia. Program artystyczny przygotowany przez uczniów zachwycił wszystkich obecnych. Występy, wiersze i prezentacje były wyrazem szacunku i wdzięczności dla nauczycieli oraz osób wspierających rozwój naszej placówki.

Nie można jednak zapomnieć o podziękowaniach, które skierowała pani Monika Gieszczyk dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraśniku Dolnym. Serdeczne słowa uznania i wdzięczności trafiły do nauczycieli, którzy każdego dnia wkładają serce w edukację młodego pokolenia. Dyrektor również nie zapomniała o pracownikach administracji i obsługi, którzy tworzą przyjazne środowisko, dbają o porządek i sprawną organizację placówki.

Wielkie życzenia skierowane zostały także do uczniów, którym życzymy sukcesów w nauce, rozwijania swoich pasji i osiągania wyznaczonych celów. Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, aby przypomnieć, jak ważna jest rola nauczycieli i jak istotny jest rozwój edukacji. Życzymy wszystkim obecnym w naszej placówce, a także wszystkim nauczycielom, pracownikom i uczniom, aby każdy dzień w naszej szkole był dniem edukacji, rozwoju i sukcesu. Warto też pamiętać, że edukacja jest nie tylko dziedzictwem, ale także obowiązkiem, dlatego niech ta rocznica 250 lat Komisji Edukacji Narodowej będzie dla nas inspiracją do dalszego działania na rzecz edukacji i rozwoju naszej społeczności.

Lidia Zubal, Łukasz Surus