Plakat z elementami grafiki i tekstem informującym o bonusie frekwencyjnym dla gmin do 20 tys. Mieszkańców

Aneta Szymczyk /  DUW we Wrocławiu