Gmina Bolesławiec z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie w kwocie 8.680.000 zł na Budowę budynku wielofunkcyjnego we wsi Kryszyn - Gminnego Centrum Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu.

Budynek przeznaczony będzie na potrzeby Mieszkańców Gminy. Dzięki inwestycji zyskamy pomieszczenia magazynowe oraz sale do prób i ćwiczeń dla prężnie działających zespołów muzycznych Gminnego Zespołu Pieśni i Tańca „Jutrzenka” oraz Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej. Rozbudowa budynku o nowe pomieszczenia przyczyni się do rozszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturalno-rekreacyjnej dla Mieszkańców Gminy oraz poprawę warunków pracy. W sali prób gminne zespoły będą mogły w lepszych warunkach przygotowywać swoje występy a  mieszkańcy będą mogli się integrować i zwiększyć swoją aktywność kulturalno-rekreacyjną. Obiekt dostosowany zostanie dla osób z niepełnosprawnościami.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to listopad 2025 r.

Elżbieta Chojnacka