Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 26

Nazwa biura

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

Zjawisko/stopień zagrożenia

Przymrozki/1

Obszar

województwo dolnośląskie - subregion nizinny

Ważność (cz. urz.)

od godz. 04:00 dnia 18.04.2015 do godz. 07:30 dnia 18.04.2015

Przebieg

Prognozuje się miejscami spadek temperatury do -1°C, przy gruncie do -2°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)

70%

Uwagi

Brak.