Od 28 września w smartfonie można sprawdzić, czy jesteśmy ujęci w Centralnym Rejestrze Wyborców (CRW) i do którego obwodu głosowania jesteśmy przypisani. Taka funkcja pojawiła się w aplikacji mObywatel.

Swoje dane w CRW można sprawdzić też na stronie https://www.mobywatel.gov.pl/twoje-dane/crw. Trzeba się tam zalogować poprzez profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną. Ujęcie w CRW można sprawdzić także w wybranym urzędzie gminy. Należy wówczas przynieść ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty, e-dowód lub paszport) oraz wniosek o informację, zawierający dane, takie jak nazwisko, imię/imiona i numer PESEL. Wniosek ten można również wysłać pocztą. W przypadku tej drogi wniosek należy złożyć do 10 października.

Warto sprawdzić, gdzie 15 października będziemy mogli oddać głos, bo pierwszy raz spisy wyborców tworzone są centralnie – przez rząd, a nie przez samorządy w gminie.