Życie i zdrowie ludzkie są bezcenne, dlatego każdy z nas powinien znać zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia. Dlatego 28 września zorganizowano dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia prowadzono w dwóch grupach wiekowych (edukacja wczesnoszkolna i klasy IV-VIII). Szkolenie zostało przeprowadzone przez pana Jakuba Cegiełkę - ratownika medycznego, który pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Pan Jakub zapoznał wszystkich uczniów z teorią, a następnie każdy mógł przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy. Aktywność uczestników była nagradzana odblaskami.

Celem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Każdy biorący udział w szkoleniu otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Mariola Szwej