Udostępnienie spisu wyborców 

Miejsce załatwienia sprawy;

Urząd Gminy Bolesławiec
Referat Spraw Obywatelskich
ul. Teatralna 1a
Numer pokoju: 6 (parter)

W dniach:

  • poniedziałek, w godzinach 7:30 – 15:30
  • wtorek - piątek w godzinach: 7:30 - 15:00

Numer telefonu:

  • 75 732 32 21 wew.107

Wymagane dokumenty:

W okresie od 44 dnia przed dniem wyborów do 5 dnia przed dniem wyborów każdy wyborca może złożyć pisemny wniosek utrwalony w postaci papierowej (do pobrania poniżej) i opatrzony własnoręcznym podpisem w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, o udzielenie informacji, czy został w spisie ujęty

Sposób załatwienia sprawy:

  • udzielenie informacji o danych osobowych zawartych w spisie wyborców

Opłaty:

  • Nie podlega opłacie

Czas załatwienia sprawy:

  • od ręki – w przypadku udostępnienia spisu wyborców

Wniosek

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy

 

Karolina Hałka