„Okolice Starych Jaroszowic – wśród kopalń, młynów, lasów i gospód” to kolejna publikacja, sfinansowana przez Gminę Bolesławiec, która miała swoją premierę 29 września.

W Domu Ludowym w Starych Jaroszowicach w piątkowy wieczór spotkali się przede wszystkim mieszkańcy czterech miejscowości – Starych Jaroszowic, Nowych Jaroszowic, Łazisk oraz Suszek, ponieważ to właśnie dzieje tych wsi opisał w swojej publikacji Dariusz Gołębiewski.

Na początku spotkania autor odpowiedział na kilka pytań, zadanych przez Iwonę Puszkarz oraz opisał, jak wyglądała praca nad książką. Nie powstałaby ona, gdyby nie wsparcie Mieszkańców, którzy udostępnili na potrzeby powstania książki swoje prywatne dokumenty, zdjęcia i przede wszystkim – czas.

Dlatego też tego dnia podziękowania ze strony Zastępcy Wójta Gminy – Romana Jaworskiego popłynęły w stronę tych najbardziej zaangażowanych, którzy otrzymali symboliczne upominki. Sołtysi Starych Jaroszowic – Aneta Małecka, Łazisk – Marta Kiernicka oraz Suszek – Tadeusz Łasica pogratulowali autorowi i wręczyli prezent, który umili mu na pewno prace nad kolejną publikacją.

Wieczór autorski był okazją, by otrzymać bezpłatny egzemplarz książki. Uczestnicy spotkania tłumnie skorzystali także z możliwości otrzymania autografu od Dariusza Gołębiewskiego, do którego ustawiła się bardzo długa kolejka.

Mieszkańcy Starych Jaroszowic oraz Koła Gospodyń Wiejskich ze wspomnianych wsi zadbali o słodki poczęstunek. Wszystko to sprzyjało rozmowom, wspomnieniom oraz zacieśnianiu międzysąsiedzkich więzi.

Dziękujemy wszystkim, którzy dzisiejszy wieczór zdecydowali się spędzić wspólnie z nami. Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania, a w szczególności tym, którzy przyczynili się do powstania publikacji. Mamy nadzieję, że znajdzie ona szczególne miejsce w Państwa domowych biblioteczkach i będzie pozycją, do której będziecie Państwo wracać z nostalgią.

Karolina Kojder