14 kwietnia w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Ocicach rozegrano Turniej Matematyczno-Sprawnościowy. W rywalizacji wzięli udział uczniowie i uczennice klas III wszystkich gminnych Szkół Podstawowych. 

Czwórka zawodników brała udział w konkurencjach sprawnościowych na torze, natomiast pozostała dwójka rozwiązywała zadania matematyczne. W pracach komisji konkursowej udział wzięli: Andrzej Szwedo - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Barbara Majecka - Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół, Iwona Przybylska - Sekretarz Gminy Bolesławiec oraz Maria Strojek - Główna Księgowa GOKiS Bolesławiec. 

Najlepszym zespołem okazała się reprezentacja SP z Trzebienia (Sebastian Cawrycz, Szymon Szponar, Adam Dobrzański, Kacper Pawlak, Marta Bojarska i Kacper Śliczny). Opiekunem zwycięskiej ekipy jest Krystyna Auguściak. Na drugim miejscu zawody zakończyli uczniowie SP z Kruszyna, a trzecie ze SP w Brzeźniku

Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach otrzymali słodkie upominki oraz odblaskowe opaski. Trzy najlepsze szkolne reprezentacje oprócz pamiątkowych medali otrzymały nagrody w postaci gier edukacyjnych.

Krzysztof Mosiądz