Gmina Bolesławiec otrzymała dofinansowanie w kwocie 352.800 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont obiektów zabytkowych we wsiach: Kraśnik Dolny i Kruszyn.

Przedmiotem inwestycji jest renowacja dwóch pomników we wsi Kruszyn oraz odrestaurowanie i adaptacja dzwonnicy na wieżę widokową w Kraśniku Dolnym.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji 30.09.2024 r.

Elżbieta Chojnacka

Polski Ład.png