Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kraśniku Dolnym

15 września w Szkole Podstawowej w Kraśniku Dolnym, odbyła się 30. Akcja Sprzątania Świata pod hasłem "Sprzątani Świata Łączy Ludzi". Cała społeczność szkolna włączyła się w te działania, a więc przedszkolaki, uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i pracownicy szkoły. Celem tych działań było promowanie świadomości ekologicznej, zachęcanie do dbania o środowisko naturalne oraz mobilizacja społeczności szkolnej do aktywnego udziału w sprzątaniu terenów szkolnych i okolicznych miejsc w pobliżu szkoły. Poprzez te działania chcieliśmy kształtować postawy ekologiczne i odpowiedzialność za stan naszej planety. Dwa tygodnie przed akcją, nauczyciele, uczniowie pod okiem koordynatora Pani Izabeli Pikuły wspólnie przygotowywali plan działań. Uczniowie mieli za zadanie zebrać potrzebny sprzęt do sprzątania, takie jak rękawice, worki na śmieci. Akcja rozpoczęła się o godzinie 9:00 na boisku szkolnym. Uczniowie zostali podzieleni na grupy, każda z nich miała swoją wyznaczoną część terenu do posprzątania. Uczniowie rozpoczęli od sprzątania terenu szkolnego. Zbierali śmieci, segregowali je i wrzucali do odpowiednich pojemników. Dbali również o wygląd ogrodów i kwietników na terenie szkoły. Po zakończeniu sprzątania terenów szkolnych, uczniowie ruszyli w teren miejscowości. Sprzątali park, chodniki, plac zabaw oraz tereny przy sklepach i przystankach autobusowych. W trakcie akcji przeprowadzono krótkie lekcje ekologii na temat problemu zanieczyszczenia środowiska oraz sposobów jego ograniczenia. Uczniowie dowiedzieli się, jakie konsekwencje niesegregowanego śmiecenia mogą mieć dla przyrody i zdrowia ludzi. Po zakończeniu sprzątania, uczniowie wrócili do szkoły, gdzie odbyło się krótkie podsumowanie. Omówiono ilość zebranych śmieci, podkreślając wagę odpowiedniego postępowania z odpadami oraz konieczność dalszego dbania o czystość naszej okolicy.

Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej udało się zebrać ogromną ilość śmieci, zarówno na terenie szkoły, jak i w okolicznych miejscach. Uczniowie zdobyli cenne doświadczenie w dziedzinie ochrony środowiska i ekologii oraz zrozumieli, że każdy może przyczynić się do poprawy stanu naszego środowiska.

Akcja "Sprzątani Świata Łączy Ludzi" w Szkole Podstawowej w Kraśniku była ogromnym sukcesem. Uczestnicy nie tylko przyczynili się do poprawy estetyki terenów szkolnych i okolicznych miejsc, ale także zyskali nową wiedzę na temat ekologii i znaczenia dbania o środowisko. Działanie to pokazało, że wspólnie możemy zmieniać świat na lepsze i stanowić przykład dla innych społeczności.

Mamy nadzieję, że ta akcja stanie się tradycją w naszej szkole i że jej efekty będą widoczne przez wiele lat, zachęcając innych do podobnych działań na rzecz ochrony naszej planety.

Łukasz Surus, Lidia Zubal

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ocicach

Uczniowie klas I-VII wraz z najmłodszymi przedszkolakami brali udział w 30 Akcji Sprzątanie Świata pt. „Sprzątanie świata łączy ludzi”.

Głównym celem akcji było rozbudzanie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialność za środowisko naturalne, które nas otacza. Akacja miała również na celu ukazanie uczniom , że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.

27 września przedszkolaki oraz uczniowie zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej. Akcja rozpoczęła się pogadanką na temat obowiązujących zasad podczas zbierania odpadów oraz jej głównych celów. Dzieci sprzątały teren wokół szkoły i pobliskiej okolicy. Dzięki pięknej i słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy i wysiłku uczniów były zadowalające! Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia.

Dziękujemy za zaangażowanie i kolejna 31 edycja akcji już za rok!

Katarzyna Furman