22 września 2023 roku w Domu Ludowym w Bożejowicach odbyła się uroczysta Gala Stypendium Wójta Gminy Bolesławiec 2022/2023. W uroczystości wzięli udział wyróżnieni uczniowie wraz z rodzicami, dyrektorzy szkół, przedstawiciele władz samorządowych Gminy Bolesławiec.

Poprzeczka postawiona była naprawdę wysoko, ponieważ młodzi ludzie oprócz uzyskania w klasyfikacji końcoworocznej wysokiej średniej z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych, zachowania bardzo dobrej postawy w życiu szkolnym, musieli wykazać się sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach i turniejach, co najmniej na szczeblu powiatowym. Stypendia Wójta Gminy Bolesławiec wręczone zostały 45 uczniom w dwóch kategoriach:

 – za osiągnięcia w nauce:

uczniowie klas IV-VI - 17 stypendystów

uczniowie klasy VII-VIII - 18 stypendystów

- za osiągnięcia sportowe – 10 stypendystów.

Uczniowie otrzymali stypendium w postaci jednorazowej gratyfikacji pieniężnej, pamiątkową statuetkę oraz certyfikat, a ich rodzice list gratulacyjny. Za osiągnięcia naukowe uczniowie klas IV-VI musieli uzyskać co najmniej 120 punktów, natomiast uczniowie klas VII-VIII co najmniej 100 punktów zgodnie z Regulaminem udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych określonym uchwałą Rady Gminy Bolesławiec z dnia 4 listopada 2020 r. Stypendia za osiągnięcia naukowe były przyznawana w wysokości od 800 do 2500 złotych, natomiast za osiągnięcia sportowe od 550 do 900 złotych.

O tym, jak wyjątkowy jest to dzień i jak w ważne jest promowanie i wspomaganie tak zdolnych dzieci i młodzieży w swoim przemówieniu podkreślił Zastępca Wójta Gminy Bolesławiec – Roman Jaworski, który wspólnie z Bogusławem Uziejem - Przewodniczącym Rady Gminy Bolesławiec, Grażyną Łucką – Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Bolesławiec, Andrzejem Chudzikiem - Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Bolesławiec, Andrzejem Szwedo – Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Iwoną Przybylską – Sekretarzem Gminy, Barbarą Robak – Skarbnikiem Gminy składał stypendystom i ich rodzicom gratulacje.

W roku szkolnym 2022/2023 najwyższe laury wśród stypendystów osiągnęło dwoje uczniów. Są to Gabriella Kominiak – uczennica klasy ósmej Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu, która uzyskała: średnią ocen w klasyfikacji końcoworocznej z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych – 5,76, wynik procentowy ze wszystkich części egzaminu ósmoklasisty – 95,7%, ponadto była laureatką konkursów na szczeblu powiatowym i centralnym, zgodnie z regulaminem uzyskała 360 punktów; Natalia Pawlus – uczennica klasy ósmej Szkoły Podstawowej w Kruszynie, która uzyskała: średnią ocen w klasyfikacji końcoworocznej z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych – 6,0, wynik procentowy ze wszystkich części egzaminu ósmoklasisty – 88,0%, ponadto była laureatką konkursów, zgodnie z regulaminem uzyskała 270 punktów.

 W gronie nagrodzonych znaleźli się również:

 1. Zamojska Martyna
 2. Kaczmarek Lena
 3. Pawlikowska Alicja
 4. Pelczar Marika
 5. Różnicka Aleksandra
 6. Gajaszek Alan
 7. Gęsikowska Lena
 8. Orawiec Zuzanna Weronika
 9. Tatarzycka Lena
 10. Gródecki Szymon
 11. Grum Amelia
 12. Kursa Filip
 13. Królikowska Julia
 14. Kuczyńska Maria Kalina
 15. Piotrowska Julia Eliza
 16. Służyńska Aurelia
 17. Stachowiak Julia
 18. Janiec Karol
 19. Tchorowska Alicja
 20. Jasik Gustaw
 21. Fiedorowicz Maja
 22. Staniszewska Lena Kinga
 23. Jaworski Wojciech
 24. Śliczna Julia
 25. Józwa Justyna
 26. Karbowska Anna Maria
 27. Rogala Jakub
 28. Gorczyca Jagoda
 29. Hoszowska Emilia
 30. Lisiewicz Szymon
 31. Pawlikowska Julia
 32. Zabagło Wojciech
 33. Madej Anna

 Stypendium za wysokie wyniki sportowe wywalczyli:

 1. Ślusarczyk Iga
 2. Woźniak Dominik
 3. Garncarz Magdalena
 4. Ostrowski Hubert
 5. Zmaczyński Fabian
 6. Domański Olaf
 7. Borowski Michał
 8. Gajowska Nikola
 9. Marczyk Bartosz
 10. Piróg Natalia

Serdeczne słowa podziękowania Zastępca Wójta – Roman Jaworski skierował do dyrektorów i nauczycieli szkół miejskich i gminnych, których umiejętność wyzwalania w dzieciach aktywnej i twórczej postawy, sprzyjającej pełnemu rozwojowi zainteresowań i uzdolnień zaowocowała tak wieloma sukcesami.

O oprawę artystyczną uroczystości zadbali Pan Dyrektor Dariusz Kunaszko, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie.

Wszystkim stypendystom gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych osiągnięć.  

 

 

Marcelina Zarzycka Kalita