Jednym z priorytetów gminy są inwestycje dotyczące ochrony środowiska, które mają na celu podwyższenie bezpieczeństwa życia mieszkańców, również w sferze zdrowotnej. Od kilku lat samorząd intensywnie realizują m.in. program usuwania azbest z terenu Gminy Bolesławiec.

Mając powyższe na uwadze oraz w związku z ogłoszeniem konkursu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Gmina Bolesławiec sporządziła i złożyła wniosek o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest". Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu rozpatrzył wniosek gminy i przyznał jej dofinansowanie w kwocie do 17 970,40 zł.

W ramach zadania usunięto 64,96 Mg azbestu za łączną kwotę 54 877,02 zł.

Zadanie realizowane było przez Firmę Remontowo-Budowlaną "RAGAR" z siedzibą os. Tysiąclecia 35/16, 31-610 Kraków.

WFOSiGW_W2.jpeg http://www.wfosigw.wroclaw.pl/

"Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu"