Czas mija bardzo szybko, a kolejne jubileusze odmierzają czas „piątkami”. 8 września 2023 roku w Domu Ludowym odbyły się obchody tego pięknego Jubileuszu.

Jak mówi kierownik - Edward Braszko, z początkowego składu dziś w zespole jest tylko jego żona, pięknie śpiewająca pani Tosia. Aktualnie w zespole jest prawie 20 osób, w tym kapela i grupa wokalna. Na co dzień grają i śpiewają w nowo wyremontowanym budynku tzw. sali prób i ćwiczeń. Obchody rozpoczęły się od piosenki, której słowa nawiązywały do Jubileuszu i były śpiewanymi podziękowaniami za wszelką pomoc, jaką zespół uzyskał. 

Pierwszym, który pogratulował członkom zespołu był Wójt Gminy Bolesławiec Andrzej Dutkowski. W pełnym humoru wystąpieniu opowiedział o wspólnych relacjach z zespołem, pochwalił ich dobrą muzykę, a także skuteczność w załatwianiu spraw w urzędzie. Od Gminy oprócz remontu salki otrzymali także użytkowy prezent (ekspres wysokociśnieniowy), który wręczono mocną delegacją z: Wójtem Andrzejem Dutkowskim, Zastępcą Wójta Romanem Jaworskim, Przewodniczącym Rady Gminy Bogusławem Uziejem oraz Dyrektorem GOKiS Januszem Cieślą.

Zespół Śpiewaczy z Ocic został doceniony także przez władze państwowe. Czek na 15 000 tysięcy wręczył im wraz z życzeniami Poseł na Sejm RP Szymon Pogoda. Nie zabrakło także gratulacji i uścisków od Ewy Sondaj - sołtysa wsi Ocice oraz Radnego Rady Gminy Bolesławiec- Łukasza Biegacza.  

Po wspólnym zdjęciu członkowie zespołu zaprosili gości na uroczysty obiad, po którym zaprezentowano najlepsze piosenki. Występ został nagrodzony gromkimi brawami.

Wszystkim Jubilatom gratulujemy talentu i pracowitości, mając nadzieję spotkania na 50-leciu.

 

 

Beata Widera