4 września Andrzej Dutkowski - Wójt Gminy Bolesławiec oraz jego Zastępca - Roman Jaworski wręczyli 12 nauczycielom, zatrudnionym w szkole podstawowej i w zespołach szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Bolesławiec, akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Awanse zawodowe otrzymali: Joanna Lange, Katarzyna Furman, Ewelina Bartkowska, Anna Czyrska, Anetta Leszczyńska, Ewelina Ostrycharz, Magdalena Zawada-Torba, Tatiana Dudak, Dagmara Szczepańska, Joanna Kwiatkowska, Marcin Zauer i Łukasz Licnerski.

Nauczyciele ci odbyli staż, zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz zdali egzamin przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez Wójta Gminy Bolesławiec. Wręczenie aktów poprzedziło złożenie przez nauczycieli uroczystego ślubowania.

Wręczając akty nadania Wójt pogratulował nauczycielom uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, życząc sukcesów w pracy i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Zenona Słobodzian