Niebawem na terenie wsi Bolesławice zamontowane zostanie urządzenie zabawowe w postaci zjazdu linowego z nawierzchnią bezpieczną - piaskiem oraz utwardzone zostaną płytami betonowymi kolejne dojścia do placu zabaw. Zagospodarowany zostanie także teren rekreacyjno-sportowy w postaci nasadzeń drzew, krzewów i traw ozdobnych.

Obszar objęty inwestycją znajduje się przy budynku Domu Ludowego we wsi Bolesławice, parkingu oraz boisku wielofunkcyjnym. Teren jest już częściowo zagospodarowany, otwarty i ogólnodostępny, a planowane zadanie  jest kolejnym etapem w tworzeniu  kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

Wykonawcami zadania będą firmy: Handel i Usługi Zbigniew Pawlikowski z Kraszowic -  w zakresie zagospodarowania terenu oraz DARMAR Dariusz Stos z Bożejowic w zakresie montażu zjazdu linowego i utwardzenia trenu płytami.

Projekt "Wykonanie nasadzeń i montaż urządzeń zabawowych we wsi Bolesławice" dofinansowany jest w wysokości 40.000 zł ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”.

Wykonanie zadania wpłynie na poprawę jakości życia lokalnej społeczności, stanowiąc jednocześnie atrakcyjne miejsce spotkań, nawiązywania i utrwalania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców gminy Bolesławiec, a także zainicjuje dalsze działania w zakresie rozwoju wsi.

Ewelina Bachmatiuk

wzor_informacji_o_wspolfinansowaniu_zadania.jpeg