W dniu dzisiejszym, tj. 17 sierpnia br. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jałowcu k/Lubania na wybudowanie drogi w południowej części Ocic.

Umowa Ocice.jpeg

Planowana inwestycja uzyska pomoc finansową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej w wysokości 212.000,00 zł na zadanie rekultywacyjne - droga dojazdowa do gruntów rolnych.

Całkowita wartość inwestycji to 606.310,05 zł, zakończenie inwestycji planowane jest na koniec listopada br.

 

Renata Boluk