Polski Ład.png

W ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Bolesławiec uzyskała dofinansowanie w kwocie 1.000.000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja zabytkowego budynku siedziby urzędu gminy w Bolesławcu – etap I”.

Zadanie obejmuje wykonanie robót związanych z osuszaniem i izolacją fundamentów, czyszczeniem i odnowieniem elewacji, odnowieniem gzymsów i elementów zwieńczających elewację, wymianą stolarki drzwiowej zewnętrznej.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

DOFINANSOWANIE 1.000.000 zł

Anna Piaseczna

Poseł na Sejm RP oraz Wójt Gminy przed siedzibą Urzędu