We środę, 28 czerwca br. w Teatrze Starym Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Cezary Przybylski, wręczył dolnośląskim samorządowcom promesy na dofinansowanie zadań realizowanych przez gminy i powiaty.

Wójt Gminy Bolesławiec, Andrzej Dutkowski, odebrał dwie promesy:

  • na dofinansowanie zadania realizowanego przy wsparciu w formie pomocy finansowej z budżetu województwa dolnośląskiego ze środków ma ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych dla Ocic w wysokości 212 000 zł,
  • na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w roku 2023 na wykonanie nasadzeń i montaż urządzeń zabawowych we wsi Bolesławice w wysokości 40 000 zł

 

Urząd Gminy Bolesławiec