Gmina Bolesławiec informuje, że od dnia 12 czerwca br. rozpoczyna się sprzedaż końcowa paliwa stałego przeznaczona dla gospodarstw domowych.

Nowe wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych (dostępne w załączniku) należy składać w terminie do 30 czerwca 2023 r.

Cena za jedną tonę paliwa stałego wynosi 1.890 złotych.

Uwaga! W przypadku sprzedaży końcowej wnioskować można o dowolną ilość węgla – nie obowiązują limity. Warunkiem zakupu jest pozytywnie zweryfikowany wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży wynosi:

  • ekogroszek Pieklorz – 61,27 ton
  • orzech – 123,01 ton

O kolejności sprzedaży decyduje kolejność wpływu wniosku.

Wnioski można składać:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Bolesławiec (ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec),
  • korespondencyjnie w wersji papierowej na adres Urzędu Gminy Bolesławiec (ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec),
  • w formie dokumentu elektronicznego podpisany profilem zaufanym lub opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 17 lutego 2015 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne).

Osobą do kontaktu w opisywanym zakresie jest Roksana Kałkowska, tel. 75 732 32 21 wew. 122

DO POBRANIA [PDFWniosek o zakup sprzedaż końcowa.pdf (252,68KB)]

 

Urząd Gminy Bolesławiec