Spartakiada Przedszkolaka na stałe wpisana jest w kalendarz uroczystości Przedszkola Publicznego w Bożejowicach. 9 maja odbyła się jej V edycja.

Gospodarzami imprezy byli nauczyciele i przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach, koordynatorkami – p. Małgorzata Jarczyńska i p. Sylwia Bachusz, współorganizatorem - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z s. w Kruszynie. Całe wydarzenie zorganizowano pod patronatem Wójta Gminy Bolesławiec, p. Andrzeja Dutkowskiego. Część artystyczną otwierającą zawody sportowe uświetnił występ taneczny uczennic VIII klasy przygotowany przez p. Aleksandrę Miżdal.

Głównym celem przedsięwzięcia było propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywne spędzanie czasu oraz rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicznej dzieci. Poprzez liczne rozgrywki dzieci uczyły się współpracy w zespole oraz poznawały zasady zdrowej rywalizacji sportowej.

Spartakiada miała zasięg gminny, dzięki czemu możliwa była integracja dzieci uczęszczające do przedszkoli działających na terenie Gminy Bolesławiec. W tym roku gościliśmy również grupę przedszkolną z Niepublicznego Przedszkola „Mali Odkrywcy” z Bolesławca.

Przedszkolaki rywalizowały w sześciu konkurencjach zwinnościowo-sprawnościowych. Były to wyścigi po torach z przeszkodami, przejście na dużych stopach, układanie puzzli, sadzenie ziemniaków oraz strzały na bramkę. W ostatniej konkurencji swoje zręcznościowe umiejętności sprawdziły nauczycielki, które łapały wiaderkiem woreczki rzucane przez dzieci. Przedszkolaki wykazały się doskonałą sprawnością fizyczną. Zwycięzcami zostali wszyscy uczestnicy spartakiady. Z tej okazji medale, pamiątkowe dyplomy oraz gry zręcznościowe wręczyła dyrektor ZSP w Bożejowicach, pani Alicja Krawczyk.

Współzawodnictwo przedszkolaków to już tradycja w naszej placówce. Corocznie budzi wiele radości, emocji, zarówno uczestników, jak i kibiców. Już dziś zapraszamy wszystkich na kolejne igrzyska za rok.

Małgorzata Jarczyńska, Sylwia Bachusz