Szanowni Państwo,

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej informuje, iż na podstawie zapisów art. 25 ust. 1. i 2. ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U.2022 r., poz. 183) uchwałą Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) nr 2/2023 z 22.02.2023 r. zarządzono wybory do walnych zgromadzeń izb
rolniczych. Termin wyborów wyznaczono na dzień 24 września 2023 r. Uchwała ta wskazuje terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów, które są opisane w załączniku do ww. uchwały. W tym samym dniu KRIR podjęła Uchwałę nr 1/2023
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. 

DO POBRANIA:

 

Urszula Solińska-Marek / Dyrektor Biura Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu

 

UWAGA: Więcej informacji związanych z wyborami do walnych zgromadzeń izb rolniczych dostępne jest tutaj: https://bip.gminaboleslawiec.pl/5537/659/wybory-do-walnych-zgromadzen-izb-rolniczych-2023.html