Uczniowie klasy III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie wzięli udział w "Spotkaniu z lokalną historią". Prowadząca Anita Kaczmarek poprzez slajdy ze starymi fotografiami wprowadziła dzieci w temat historii Bolesławca.

Uczniowie zobaczyli jak w przedwojennych czasach wyglądały najważniejsze miejsca naszego miasta, jak żyli ludzie, czym się poruszali, co mieściło się w przedstawionych budynkach, itp. W części warsztatowej należało rozpoznać i dopasować fotografie z czasów przedwojennych do współczesnych, rozwiązać krzyżówkę, rebusy i wykreślankę. Dopasować do siebie wersy znanego wiersza Władysława Bełzy "Katechizm młodego Polaka", oraz znaleźć w bibliotece kopertę z zadaniem. W kopercie były puzzle, które po ułożeniu tworzyły herb Bolesławca.

Zajęcia bardzo się dzieciom podobały i nagrodziły Panią Anitę gromkimi brawami. Większość stwierdziła, że poproszą rodziców o odwiedzenie miejsc, o których była mowa na warsztatach.

Grażyna Wężyk