W poniedziałek, 15 maja, podpisana została umowa na budowę miasteczka ruchu drogowego w Brzeźniku. Całość kosztować będzie 639.000 zł a prace mają się zakończyć w sierpniu br.

Umowa na zadanie:  „Miasteczko ruchu drogowego we wsi Brzeźnik”

Podpisana w dniu 15.05.2023 roku z konsorcjum:

Lider: „Darmar” Dariusz Stos z siedzibą w Bożejowicach 34, 59-700 Bolesławiec

Partner: Firma Handlowo–Usługowa PRO-INVEST Zbigniew Żurek z siedzibą ul. Kargula i Pawlaka 14,  59-623 Lubomierz

Wartość umowy brutto 639 000,00 złotych

Termin zakończenia: 31.08.2023r.

Przedmiotem zamówienia jest budowa miasteczka ruchu drogowego we wsi Brzeźnik wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w skład której wchodzi m.in. oświetlenie terenu miasteczka, elementy małej architektury oraz chodnik z kostki betonowej umożliwiający dojście do miasteczka.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie następujących robót:

  • Miasteczko Ruchu Drogowego o nawierzchni asfaltowej (wymiana gruntu, wykonanie   podbudowy) wraz z urządzeniami.
  • Montaż sygnalizacji świetlnej solarnej.
  • Oznakowanie pionowe i poziome, zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego.
  • Oświetlenie Miasteczka Ruchu Drogowego.
  • Elementy małej architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne itp.) oraz kolorowe gry podwórkowe między jezdniami miasteczka.
  • Chodnik z kostki betonowej, jako dojście do Miasteczka Ruchu Drogowego.

Projekt dofinansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Priorytet: III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego. Działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

Ewelina Bachmatiuk, Elżbieta Chojnacka 

FE_POIS_poziom_pl-1_rgb 2.jpeg