Wypadki przy pracy nie są dziełem przypadku, ani też nie są nieuniknione. Spowodowane są one skumulowaniem nieprawidłowości w środowisku pracy.  Większości wypadków przy pracy można zapobiec, jeśli zostaną wcześniej podjęte odpowiednie działania prewencyjne. Warto pamiętać, że poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie. Bezpieczeństwo jest bezcenną wartością i integralnym elementem dobrze prowadzonego gospodarstwa.

Z analizy wypadków, jakie zostają zgłoszone do  KRUS wynika, że od wielu lat zdarzenia z grupy upadek osób to najczęściej występujące wypadki w gospodarstwie rolnym.

Wśród zdarzeń tych najczęściej odnotowujemy:

  • upadki z wysokości, tj. drabin, schodów, podestów, strychów, poddaszy, drzew;
  • upadki z ciągników, przyczep i maszyn rolniczych;
  • upadki na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych;
  • upadki na nawierzchni w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych.

Pierwszą z grup wypadków jest upadek z wysokości. Należy pamiętać, że prace na wysokości mogą być wykonywane przez osoby, które nie mają do tego przeciwwskazań zdrowotnych. Prace na wysokości to prace wykonywane m.in. przy użyciu drabin. Na rynku jest kilka ich rodzajów. Drabiny opieralne, wysuwane, wolnostojące, rozstawne i uniwersalne. Poszczególne rodzaje drabin są przystosowane do różnych zadań. Odpowiednio dobrana drabina zwiększa bezpieczeństwo pracy na wysokości. Drabina używana w obejściu gospodarskim powinna być bezpieczna, tj.:

  • wykonana z mocnych podłużnic, których odległość jednej od drugiej wynosi minimum 0,3 m;
  • z mocnymi szczeblami, przymocowanymi do podłużnic w odstępach nie większych niż 0,3 m;
  • wyposażona w zabezpieczenia przed przechyleniem, odchyleniem do tyłu i poślizgiem: u góry – haki zaczepowe, u dołu – zakończenie gumowe lub ostre, dostosowane do podłoża;
  • wyposażona dodatkowo w uchwyty służące do przytrzymywania się w czasie wchodzenia i schodzenia;

Odpowiednia wysokość drabiny pozwala na bezpieczne wykonywanie prac na wysokości. Ponadto drabiny, schody oraz pomosty robocze maszyn należy na bieżąco oczyszczać z błota. Przy korzystaniu z drabin przenośnych należy pamiętać, żeby kąt nachylenia nie przekraczał 65°-75° ze względu na możliwość odchylenia do tyłu. Zbyt poziomo ustawiona drabina może grozić załamaniem pod dużym ciężarem. Drabina powinna być ustawiona tak, aby wystawała co najmniej 0,75m nad powierzchnię, na którą wchodzimy, natomiast w przypadku zamontowania jej na stałe do ściany montaż należy wykonać w odległości co najmniej 0,15m od niej, aby możliwe było swobodne i pewne stawianie stopy na szczeblach.

Podczas prac na drzewach należy korzystać z różnego rodzaju bezpiecznych drabin (rozstawnych, wysięgnikowych), mocować je stabilnie do drzewa i unikać stawania na konarach i gałęziach. Natomiast przy wchodzeniu i schodzeniu z załadowanej przyczepy należy stosować odpowiedniej długości drabinę, którą powinna przytrzymywać osoba asekurująca.

Wykonując prace na wysokości należy stosować środki ochrony pracy.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1 m nad poziom podłogi, gruntu lub na przejściach,na których w związku z wykonywana pracą mogą przebywać osoby, należy zainstalować balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i listew zaporowych o wysokości co najmniej 0,15 m. Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania  pracy na wysokości zamontowanie balustrad jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony ludzi przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy, tj. szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa, przymocowaną do stałych elementów konstrukcji lub szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym oraz kask.

Jeżeli zostaną zastosowane zasady bezpieczeństwa w codziennej pracy w gospodarstwie, zmniejszy się ryzyko wypadku i tragedii.

 

Anna Krystyniak / PT KRUS Bolesławiec