Zwiedzając Dolny Śląsk, można odkryć wiele fascynujących obiektów kultury sakralnej. Wśród nich znajdują się kościoły, które stanowią ważną część regionalnej historii. W ramach poznawania dziedzictwa kulturowego tego regionu, uczniowie klasy VII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie podjęli się wykonania budowli przestrzennych przedstawiających wybrane przez siebie kościoły.

Praca nad tym projektem była wymagająca, jednak uczniowie stanęli na wysokości zadania i wykazali się nie tylko zaangażowaniem, ale również umiejętnościami manualnymi. Ich prace są nie tylko wiernym odwzorowaniem kościołów, ale także odznaczają się dbałością o najmniejsze szczegóły. Każdy detal został dokładnie wykonany, co świadczy o precyzji i staranności, jaką uczniowie włożyli w swoje projekty.

Należy również zaznaczyć, że autorzy tych prac wykazali się ogromną kreatywnością. Choć wykorzystywali podobne materiały i techniki, każde dzieło wyróżnia się unikalnym stylem i interpretacją. To dowód na to, że młodzi artyści potrafią wyrazić swoją indywidualność nawet w ramach wspólnego tematu.

Projekt ten nie tylko rozwijał umiejętności artystyczne uczniów, ale także pogłębiał ich wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. Dzięki takiemu doświadczeniu mogli oni lepiej zrozumieć znaczenie i piękno tych obiektów sakralnych.

Prace wykonane przez uczniów klasy VII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie są nie tylko dowodem na ich zaangażowanie, ale również świadectwem wartościowych doświadczeń edukacyjnych. Mogą rozwijać swoje umiejętności, odkrywać swoje pasje i lepiej poznawać świat, który ich otacza.

Prace można oglądać na żywo w Centrum Wiedzy w Bolesławcu w dniach do 31.05.2023 r. lub na stronie [link]

Honorata Ambroszko

Kościoły1.jpeg

Wybrane prace uczniów.jpeg