Dzień Strażaka, przypadający na początek maja, obchodzony był w Gminie Bolesławiec 6 maja w Trzebieniu. Uroczystość połączona została z otwarciem remizy tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej po rozbudowie oraz przekazaniem nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Na placu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu, znajdującej się nieprzypadkowo przy ul. Strażackiej, odbyły się obchody Powiatowe Dnia Strażaka. Poprzedziła je Msza Święta w intencji strażaków z okazji wspomnienia św. Floriana.

 

Następnie rozpoczął się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka 2023, połączony z wręczeniem odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe. Poprzedził go meldunek o rozpoczęciu uroczystości złożony przez dowódcę uroczystości – st. kpt. Sylwestra Łasochę Zastępcy Komendanta Głównego PSP – nadbryg. Adamowi Koniecznemu. Odegrano hymn państwowy oraz podniesiono flagę na maszt.

Uroczystość rozpoczęli st. bryg. Andrzej Śliwowski – Komendant Powiatowy PSP w Bolesławcu oraz druh Jarosław Nenkin – Prezes Zarządu OSP w Trzebieniu, którzy powitali zaproszonych gości oraz sympatyków tutejszej OSP.

W kolejnej części apelu przyznane zostały odznaczenia, odznaki i medale. Asp. Łukasz Jung, st. ogn. Paweł Leń, ogn. Krzysztof Milko i st. ogn. Krzysztof Marcinów zostali odznaczeni Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, które wręczone zostały przez Zastępcę Komendanta Głównego PSP – nadbryg. Adama Koniecznego, w asyście Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu – st. bryg. Bogusława Bruda. Kolejnym wyróżnionym, tym razem nagrodą pieniężną za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, został asp. Łukasz Jung. Natomiast sekc. Kamila Krzyśko za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych wyróżniona została Dyplomem Komendanta Głównego PSP. Złotym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa ZOSP” odznaczeni zostali Robert Skrzypek i Sylwester Gabruś, a srebrnym medalem – Zbigniew Blecharz i Robert Piechocki. Brązowy medal „Za zasługi dla Pożarnictwa ZOSP” otrzymał Sławomir Monot. Medale wręczył druh Tomasz Stanowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP we Wrocławiu w asyście druha Stanisława Żółtańskiego – Prezesa Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Dodatkowo Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przyznał odznakę za zasługi dla Związku st. bryg. Andrzejowi Śliwowskiemu, a przekazana ona została przez Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego tegoż Związku – st. bryg. w stanie spoczynku – Grzegorza Kocona w asyście st. bryg. w stanie spoczynku – Czesława Deresza.

Potem przyszedł czas na odczytanie aktów nominacyjnych na wyższe stopnie służbowe. I tak stopień aspiranta nadany został Kacprowi Lampartowi, Dominikowi Sługockiemu i Rafałowi Tomiakowi. Następnie stopień starszego ogniomistrza otrzymali Krzysztof Milko i Paweł Szydłowski; stopień ogniomistrza – Janusz Blecharz, Marek Danielczuk i Wojciech Majewski; stopień starszego sekcyjnego – Kamil Krzyśko, Michał Brzezowski, Marek Janiec, Krzysztof Kaczyński i Tomasz Mius; stopień sekcyjnego – Piotr Korytkowski i Patryk Woźny oraz stopień starszego strażaka – Dawid Chmielowiec. Awanse wręczone zostały przez st. bryg. Bogusława Bruda i st. bryg. Andrzeja Śliwowskiego.

 

W kolejnej części uroczystości ślubowanie złożył nowo przyjęty strażak – Jakub Nenkin.

Następnie nastąpiło wręczenie aktu włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Jaroszowice do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Tym samym ochotnicy ze Starych Jaroszowic deklarują gotowość operacyjną, w tym siły i środki przewidziane do wykorzystania w systemie w postaci pojazdów pożarniczych i sprzętu ratowniczego, będącego na wyposażeniu jednostki oraz druhów, spełniających wymagania bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

 

Natomiast strażakom ochotnikom z Trzebienia przekazane zostały dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze na podwoziu Man TGM 13.290. Ich zakup możliwy był dzięki pozyskaniu dodatkowych środków.

Pierwszy samochód GBA 3/23 zakupiony został głównie dzięki dotacji celowej Gminy Bolesławiec w wysokości 685.437 zł oraz z dotacji KG PSP ze składek od ubezpieczenia od ognia (312.500 zł), z dotacji dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, włączonych do KSRG (137.500 zł), z darowizn finansowych z Nadleśnictw Bolesławiec i Świętoszów (4.500 zł) oraz ze środków własnych jednostki (4.000 zł).

Zakup drugiego samochodu GBA 3/27 to część większego projektu, obejmującego także rozbudowę remizy OSP Trzebień. Wartość całego zadania to 3.758.880 zł, z czego kwota 2.400.000 zł to dotacja z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych, a kwota 1.358.880 zł stanowiła wkład własny zadania, zabezpieczony przez Gminę Bolesławiec. Poza rozbudową i remontem projekt zakładał zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, którego wartość to 1.051.650 zł.

Akty przekazania oraz kluczyki do nowych samochodów na ręce druha Jarosława Nenkina przekazali nadbryg. Adam Konieczny, st. bryg. Bogusław Bruda, Poseł na Sejm RP – Szymon Pogoda, Wójt Gminy – Andrzej Dutkowski oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bolesławiec – Andrzej Chudzik. Następnie kluczyki trafiły do kierowców, którzy uruchomili pojazdy oraz sygnalizację świetlną i dźwiękową.

Dodatkowo Szymon Pogoda oraz Andrzej Dutkowski wręczyli akt przekazania do użytkowania rozbudowanej remizy Prezesowi Zarządu OSP w Trzebieniu – druhowi Jarosławowi Nenkinowi.

Na zakończenie Proboszcz Parafii w Trzebieniu – ks. Jacek Makówka i kapelan dolnośląskich strażaków – ks. Artur Szela poświęcili remizę oraz nowe samochody ratowniczo-gaśnicze.

 

Apel zakończył się wręczeniem podziękowań dla osób, zaangażowanych w rozwój OSP Trzebień oraz krótkimi przemówieniami zaproszonych gości.

 

Po złożeniu meldunku o zakończeniu uroczystości przecięto wstęgę, symbolizującą otwarcie OSP w Trzebieniu. Dokonali tego Zastępca Komendanta Głównego PSP – nadbryg. Adam Konieczny, Poseł – Szymon Pogoda, Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej Dutkowski, Przewodniczący Rady Gminy – Bogusław Uziej oraz przedstawicielka wykonawcy zadania, czyli Zakładu Ogólnobudowlanego „Rogalski” – Barbara Rogalska.

 

Karolina Kojder