Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieniu ma zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców i sympatyków na powiatowe obchody Dnia Strażaka, połączone z przekazaniem nowych pojazdów ratowniczo-gaśniczych oraz rozbudowanego budynku remizy.

Uroczystość odbędzie się w dniu 6 maja 2023 r. na placu przed remizą w Trzebieniu.

Program uroczystości:

  • godz. 12.00 - Msza św. w intencji strażaków z okazji wspomnienia św. Floriana
  • godz. 13.00 – Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka 2023, wręczenie awansów i odznaczeń
  • godz. 13.40 – Przekazanie  do  użytkowania  OSP  w Trzebieniu  dwóch pojazdów  ratowniczo - gaśniczych  (finansowanych  z  programu  Polski Ład, dotacji KG PSP ze składek od ubezpieczenia od ognia, dotacji dla jednostek  ochrony  przeciwpożarowej,  włączonych  do  KSRG, dotacji  celowej  Gminy Bolesławiec, dotacji finansowej z Nadleśnictw  Bolesławiec i Świętoszów oraz środków własnych jednostki)
  • godz. 14.00 – Otwarcie remizy OSP w Trzebieniu po rozbudowie z inwestycji programu Polski Ład i wkładu własnego Gminy Bolesławiec

Jarosław Nenkin

Dzień Strażaka 1.jpeg