FE_POIS_poziom_pl-1_rgb 1.jpeg

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach/nadużyciach finansowych

Gmina Bolesławiec, jako beneficjent projektu pn.:

  • „Miasteczko  ruchu drogowego we wsi Brzeźnik”  współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych  nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informacyjne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  1. specjalny adres e-mail:
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej

Elżbieta Chojnacka