Ponad 37% płaconych przez Państwa podatków wróci do naszej gminy. Pieniądze te przeznaczane są między innymi na finansowanie szkół i przedszkoli oraz inwestycje, tak licznie przez nas realizowane. To właśnie z nich budujemy drogi, chodniki, boiska i place zabaw, przeznaczamy je na kanalizację, wodociągi oraz oświetlenie. Dlatego też jakość i liczba nowych inwestycji uzależniona jest przede wszystkim od udziału w podatku dochodowym, który stanowi główne źródło dochodów gminy.

W tym roku termin na złożenie zeznania podatkowego upływa 30 kwietnia. Każdy, kto składając PIT jako miejsce zamieszkania wskaże Gminę Bolesławiec, będzie miał faktyczny udział w jej rozwoju. Jak to zrobić? Wystarczy zaktualizować faktyczny adres zamieszkania we właściwym Urzędzie Skarbowym, wypełniając formularz ZAP-3. Jego wypełnienie jest proste i bezpłatne, a formularz można złożyć razem z rocznym zeznaniem podatkowym.

Iwona Przybylska