19 kwietnia we Wrocławiu odbył się IX Dolnośląski Kongres Samorządowy, w którym uczestniczyli Wójt Gminy Bolesławiec - Andrzej Dutkowski oraz jego Zastępca - Roman Jaworski.

Składał się on z trzech paneli dyskusyjnych o następujących tytułach: „Między samorządem a rządem. Polska samorządna czy Polska scentralizowana?”, „Rewolucja transportowa na Dolnym Śląsku: kolej czy autobusy?” oraz „Transformacja energetyczna: trendy i wyzwania dla Dolnego Śląska”.

Organizatorem Kongresu był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Karolina Kojder