W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających, zarządzonych przez Wójta Gminy Bolesławiec Zarządzeniem Nr 458/23 z dnia 30 marca br. na dzień 18 kwietnia 2023 r. nowym Sołtysem Sołectwa Suszki z liczbą głosów 40, przy obecności na Zebraniu Wiejskim 69 mieszkańców został Tadeusz Łasica.

Gratulujemy wyboru nowemu Sołtysowi, życząc realizacji zaplanowanych zadań i oczekiwań mieszkańców Sołectwa.

Marzena Komarnicka