We wtorek, 17 marca, Fundacja „Wrzosowa Kraina” przeprowadziła w Urzędzie Gminy Bolesławiec szkolenie z zakresu tworzenia i rozliczania projektów w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX”.  

„Działaj Lokalnie” to program finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, a realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) we współpracy z Fundacją „Wrzosowa Kaina”.

W czasie spotkania omówiono takie zagadnienia jak konstrukcja i zasady budowania projektu i jego poszczególnych elementów, harmonogram działań, budżet – kosztorys projektu, rodzaje kosztów, wkład własny do projektu – rodzaje i sposoby poszukiwania wsparcia, promocja i komunikacja w projekcie oraz rozliczanie projektu – dokumentowanie wydatków, opracowanie sprawozdania, najczęściej popełniane błędy.

Szkolenie adresowane było do społeczności lokalnej obszaru Gminy Bolesławiec i wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.

Przypomnijmy, że w tym roku nabór wniosków do Programu potrwa od 23 marca do 28 kwietnia. Wnioski o przyznanie dotacji można składać w podanym terminie poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Działaj Lokalnie IX” można uzyskać u koordynatorki Programu – Pani Ewy Baran pod nr tel. 607 085 371 lub pisząc na adres 

Ewa Baran

 

„Działaj Lokalnie” we Wrzosowej Krainie-logo.jpeg