Zawiadamiamy, że w związku z osiągnięciem przez obydwu kandydatów w wyborach uzupełniających na Sołtysa wsi Suszki w dniu 28 marca br. takiej samej ilości głosów, Wójt Gminy ponownie ustalił termin zebrania mieszkańców wsi w sprawie wyborów Sołtysa. Zebranie odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 r. (wtorek) o godz. 1700 (II termin godz. 1715) w Domu Ludowym w Suszkach.

Porządek zebrania wyborczego:

  1. Otwarcie zebrania, poinformowanie mieszkańców o jego celu oraz uchwalenie porządku.
  2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  3. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.
  4. Głosowanie i ustalenie wyników głosowania.