14 stycznia Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Bolesławieckiej  otrzymała  Certyfikat  Wiarygodna Szkoła w Dąbrowie Bolesławieckiej.

Program Wiarygodna Szkoła powstał w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku szkoły, odpowiedniemu poziomowi nauczania uzyskując bardzo dobre wyniki kształcenia, a dodatkowo zapewniają właściwą bazę i poczucie bezpieczeństwa swoim uczniom. Misją Programu było wyłonienie najlepszych szkół z całej Polski.

Przyznany Certyfikat Wiarygodności dla naszej Szkoły, jest dowodem spełnienia określonych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły. Najważniejszym i jednocześnie niezbędnym warunkiem przystąpienia do Programu było osiągnięcie przez szkołę wysokiego poziomu Sprawdzianu w klasie VI. Kolejnym krokiem weryfikacji była infrastruktura (w tym baza edukacyjna oraz sportowa) oraz weryfikacja w zakresie bezpieczeństwa.  Są to kryteria ważne nie tylko z punktu widzenia szkoły, ale przede wszystkim uczniów i ich rodziców.

Nasza placówka po takim trzystopniowym procesie weryfikacji  otrzymała tytuł Wiarygodnej Szkoły, oznacza to, że jest Szkołą Sukcesu. Certyfikat potwierdza prestiż Szkoły oraz jej właściwe zarządzanie. Nasza Szkoła jest idealnym miejscem dla dziecka, które chce realizować swoje zainteresowania i marzenia oraz osiągać sukcesy w edukacji.

Dzięki Certyfikatowi WIARYGODNA SZKOŁA W DĄBROWIE BOLESŁAWIECKIEJ  nasza placówka wzmacnia swoją pozycję wśród innych szkół, jako wiarygodny partner w edukacji.

Lilla Liszcz