Obchody Dnia Patrona to zawsze wyjątkowa uroczystość i okazja do zaakcentowania tej z wielu ról szkoły, którą jest kształtowanie postaw prospołecznych.

Szkoła Podstawowa w Ocicach od 24 lat nosi imię Jerzego Kukuczki, wybitnego polskiego alpinisty i himalaisty. Przyjmując za patrona słynnego śląskiego zdobywcę Korony Himalajów i Karakorum, szkoła uczciła w ten sposób pamięć o człowieku, który dzięki swojej uporczywości, niezłomności, determinacji oraz waleczności, a także silnemu charakterowi stał się nie tylko symbolem himalaizmu, ale też prawdziwego sportowca i całego sportowego świata. Za swoje wyjątkowe osiągnięcia, Jerzy Kukuczka został uhonorowany srebrnym Orderem Olimpijskim. Zakochany w górach, pozostał tam już na zawsze. Zginął tragicznie w 1989 roku podczas próby zdobycia południowej ściany Lhotse, nieosiągalnej wówczas dla żadnego wspinacza. Gdyby nie ta tragiczna w skutkach wyprawa, Jerzy Kukuczka skończyłby dziś 75 lat.

Uroczystość Dnia Patrona to idealny moment na to, aby ponownie przybliżyć uczniom postać wielkiego człowieka, którego cechy charakteru pozostają niedoścignionym, acz upragnionym wzorem zmagania się z trudnościami i wyzwaniami, jakie stawia przed każdym z nas codzienność.

Właśnie od ambitnych wyzwań oraz zgłębiania życiorysu Jerzego Kukuczki zaczęły się 31 marca obchody Dnia Patrona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ocicach. Uczniowie klas I – III, pod okiem wychowawczyń,  przygotowali bogate treściowo gazetki, które zostały zaprezentowane  w trakcie spotkania. Młodzi autorzy odczytali najważniejsze informacje oraz przytoczyli mnóstwo ciekawostek i anegdot o słynnym alpiniście. Nieco trudniejsze zadanie mieli do zrealizowania uczniowie klas starszych. Ci musieli zmierzyć się z własnymi słabościami i, w formie zaplanowanych wyzwań do zrealizowania w najbliższej przyszłości, umieścić je na symbolicznym szczycie. Jak usłyszała zgormadzona publiczność – cele jawią się ambitnie: od podniesienia średniej ocen, poprzez dramatyczne rozstania ze smartfonem, na pracy nad słabościami rodziców skończywszy.

Emocjonującym punktem obchodów był międzyklasowy turniej wiedzy o Jerzym Kukuczce, w którym zespoły mogły wykazać się wiedzą o patronie, co oczywiste, ale także takimi cechami jak: determinacja, waleczność i silny charakter, tak często podnoszonymi w trakcie uroczystości w kontekście śląskiego sportowca.

Zwieńczeniem święta szkoły, jakim jest Dzień Patrona, była rywalizacja sportowa, zgodnie z przesłaniem Kukuczki, iż planowanie dalekosiężnych zamierzeń zaczyna się od przygotowania podstaw, jakimi jest forma fizyczna. Podzieliwszy się na zespoły, uczniowie stoczyli zażarty bój w przeciąganiu liny, który także dał możliwość wykazania się uporem, zaangażowaniem i siłą – fizyczną i psychiczną. Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową patrona przez Samorząd Uczniowski oraz przemówienie Pana Dariusza Wojtowicza – dyrektora szkoły, dopełniło tę wyjątkową w swym przekazie uroczystość.

Jeśliby przyjąć założenie, iż patron danej placówki wspomaga szkołę w kształtowaniu charakterów i postaw wychowanków, grono pedagogiczne w Ocicach ma nieco ułatwione zadanie.

Edyta Sienkiewicz