Ośrodek Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” ogłasza nabór wniosków o dotacje w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego Programu „Działaj Lokalnie” w 2023 roku!

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2023” wspierane będą projekty, które zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego.

Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności poprzez realizację projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego i dóbr wspólnych.

Projekty składane w 2023 roku mogą być również realizowane w ramach wprowadzonych w konkursie trzech ogólnopolskich ścieżek tematycznych:

  1. „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” – wsparcie mogą otrzymać inicjatywy na rzecz uchodźców z Ukrainy. Środki mogą zostać przeznaczone na wsparcie społeczności lokalnych, które przyjmują uchodźców, zapewniają działania integracyjne, pomoc prawną, edukacyjną, psychologiczną i inne.
  2. „Działaj ekologicznie” – ścieżka jest kontynuacją udanego pilotażu realizowanego w latach 2021 i 2022. Wszystkie ODL mają dostęp do materiałów edukacyjnych, zestawów narzędzi i scenariuszy dotyczących zmian klimatu i innych wyzwań ekologicznych. ODL wyposażone zostały w wiedzę, którą mogą dzielić się z Wnioskodawcami.
  3. „Młodzież działa lokalnie” – ścieżka, w której dorosła młodzież (w wieku 18-26 lat) będzie mogła przyjąć globalną perspektywę, działając jednocześnie w lokalnych kontekstach. To młodzież w oparciu o własne spostrzeżenia i perspektywy może decydować o zakresie tematycznym swoich przedsięwzięć, działaniach, odbiorcach, budżecie. W organizację Projektu może być zaangażowana młodzież od 13 roku życia. W ramach „Szkoły Animacji Lokalnej” odbędzie się seria warsztatów i webinariów przygotowujących do projektowania i realizacji własnych projektów społecznych.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ:  od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2023 r., do godziny 23:59.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW (UWAGA ZMIANA): Wnioski do Konkursu składane są przez nowe narzędzie jakim jest Generator Społeczny pod adresem https://generatorspoleczny.pl/

GMINY OBJĘTE KONKURSEM: Bolesławiec [gm. wiejska], Chocianów, Chojnów [gm. wiejska], Chojnów [gm. miejska], Gromadka, Kunice, Lubin [gm. wiejska], Miłkowice i Przemków.

MAKSYMALNA KWOTA  DOFINANSOWANIA: dotacje będą przyznawane w maksymalnej kwocie do 6.000 zł dla jednego realizatora.

PULA PRZEZNACZONA NA GRANTY: 60.000,00 zł

WNIOSKODAWCY: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna albo ośrodek pomocy społecznej, grupy nieformalne, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW: projekty będą mogły trwać minimalnie 3 m-ce a maksymalnie 6 m- cy i będą mogły być realizowane od 15 maja do 31 grudnia 2023 r.

KONSULTACJE MAILOWE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku można go skonsultować i uzyskać porady pisząc na adres

KONSULTACJE TELEFONICZNE: pod numerem telefonu 608640901 lub 500 206 128

WEBINARIA DLA WNIOSKODAWCÓW:

Dla zainteresowanych złożeniem wniosku odbędą się trzy webinaria szkoleniowo-informacyjne. Spotkania są bezpłatne, ale konieczna jest wcześniejsza rejestracja.

Na spotkaniach zostaną omówione zasady naboru wniosków w ramach Programu Działaj Lokalnie, konstrukcja i zasady tworzenia projektu i jego poszczególnych elementów, sposób składania wniosków za pomocą generatora, promocja projektów oraz przedstawione zostaną dobre praktyki Działaj Lokalnie.

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla wnioskodawców:

  1. 5 kwietnia 2023 r. o godz. 17:00

Zarejestruj się wcześniej na to spotkanie:

https://zoom.us/meeting/register/tJEtd-urrD4jGNEH8AazopmulrR0shy4PdCL

  1. 12 kwietnia 2023 r. o godz. 17:00

Zarejestruj się wcześniej na to spotkanie:

https://zoom.us/meeting/register/tJEtcuihpj8iGNIZEE1Mh8XPtwZSwklLYYIu

  1. 17 kwietnia 2023 r. o godz. 17.00

Zarejestruj się wcześniej na to spotkanie:

https://zoom.us/j/94768634186?pwd=NHlvek5vTXZ4bUpnUFBmOEhVUVlIQT09

Koordynator Programu:
Marta Kucfir
e-mail: 
tel. 608 640 901

Ośrodek Dzialaj Lokalnie

Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina”

59-140 Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

tel.   500 206 128, 76 818 45 41

www.wrzosowakraina.pl

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina”.

Do pobrania:

Regulamin [PDFRegulamin_lokalnego_konkursu_grantowego_DL_2023.pdf (418,52KB)]

Wniosek NGO [PDF1 - Formularz_Wniosek_DL_2023_NGO.pdf (1,88MB)]

Wniosek GN [PDF2 - Formularz_Wniosek_DL_2023_GN.pdf (1,88MB)]

Wniosek IDL [PDF3 - Formularz_Wniosek_DL_2023_IDL.pdf (1,82MB)]

plakat DL 20231.jpeg