W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających, zarządzonych przez Wójta Gminy Bolesławiec na dzień 21 marca, po rezygnacji dotychczasowej Sołtys Beaty Kurowskiej nowym Sołtysem Sołectwa Trzebień Mały została Jadwiga Kowalczyk.

Ponadto z powodu zbyt małej ilości członków Rady Sołeckiej dokonano jej uzupełnienia (zgodnie ze Statutem Sołectwa Trzebień Mały powinna wynosić od 3 do 5 członków). Do dotychczasowego składu Rady Sołeckiej: Jolanty Czajkowskiej i Tomasza Tobiasza dołączyli: Piotr Kowalski oraz Maria Rosińska.

Gratulujemy wyboru Pani Sołtys i członkom Rady Sołeckiej, życząc realizacji zaplanowanych zadań i oczekiwań mieszkańców sołectwa.

Nowa Sołtys wsi Trzebień Mały wzięła już udział w Sesji Rady Gminy

W dniu 28 marca odbyły się także wybory uzupełniające Sołtysa w Sołectwie Suszki – po rezygnacji dotychczasowego Sołtysa Roberta Galika. Niestety z powodu osiągnięcia przez dwóch kandydatów takiej samej ilości ważnie oddanych głosów, Wójt zarządził ponownie wybory uzupełniające w Sołectwie Suszki w dniu 18 kwietnia 2023 r. o godz. 17.00 (II termin 17.15) w Domu Ludowym w Suszkach.

Marzena Komarnicka