Od 2022 r. świadczenie (tzw. 500+) w ramach programu "Rodzina 500 plus” przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jesteśmy odpowiedzialni za pełen proces obsługi wniosków.

Od 1 lutego br. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus" na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Rodzice i opiekunowie złożyli około 3 mln wniosków o 500 plus na kolejny okres świadczeniowy dla 4,5 mln dzieci. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał już 92 proc. świadczeń.

Wnioski można składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez:

Marcin Dąbrowski