29 marca podpisana została umowa na serwisowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Bolesławiec. Zadanie realizowane przez firmę Janaszek ELECTRIC Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie polegać będzie na wykonywaniu czynności serwisowych urządzeń oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Bolesławiec, stanowiących jej własność. Serwisem i bieżącą konserwacją, naprawami i nadzorem objętych będzie 3191 punktów (słupów) oświetlenia zewnętrznego (drogi, place, place zabaw, boiska wielofunkcyjne i trawiaste), na których zamontowano 3533 opraw oświetlenia zewnętrznego (sodowych, metalohalogenkowych i LED – różnych mocy) znajdujących się na terenie 30 wsi gminy Bolesławiec oraz 2 punkty oświetlenia zewnętrznego przy budynku Urzędu Gminy w Bolesławcu.

Umowa obowiązuje od 1 kwietnia br. do 30 września br. i opiewa na 174.502,39 zł.

Karolina Kojder