Policjant Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu – młodszy aspirant Bartłomiej Sobczyszyn, zajmujący się profilaktyką, przeprowadził w Bibliotece Publicznej w Bożejowicach cykl zajęć z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach.

W czasie spotkań z młodzieżą policjant rozmawiał o zjawisku hejtu, cyberprzemocy oraz wyjaśnił czym jest demoralizacja. Mówił też o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą się spotkać i podkreślił, że przestępstwa w Internecie są tak samo ścigane, jak w realnym świecie. Funkcjonariusz poruszył z młodzieżą, uczącą się w klasach IV, V oraz VI, temat hejtu oraz to, w jaki sposób to zjawisko narusza prawa człowieka. Przestrzegał uczniów przed wyśmiewaniem czy obrażaniem innych za pomocą środków masowego przekazu wyjaśniając, że w Internecie nikt nie jest anonimowy. Zamieszczane treści mogą zostać łatwo skopiowane i wykorzystywane przez inne osoby. Pan Bartłomiej informował uczniów o konsekwencjach hejtu, w tym odpowiedzialności karnej. Udzielił wskazówek, gdzie szukać pomocy w sytuacji stania się ofiarą takiego zachowania. Radził uczniom, aby o wszelkich spostrzeżeniach związanych z zagrożeniami dzielić się ze swoimi rodzicami, nauczycielami, pedagogiem. Zalecał, aby z sieci korzystać w sposób mądry i odpowiedzialny. Policjant tłumaczył także uczniom, co to jest demoralizacja i co grozi młodemu człowiekowi, który nie potrafi dostosować swojego zachowania do obowiązujących norm i zasad. Wspólnie z uczestnikami wyszczególnili przykłady zachowań, które nazywane są przejawem demoralizacji: wulgarne słownictwo, wagarowanie, wandalizm, ucieczki z domu, stosowanie agresji, przemocy, palenie papierosów i e-papierosów, spożywanie alkoholu czy zażywanie narkotyków. Uczniowie zostali poinformowani, że jeżeli dopuszczą się popełnienia czynów zabronionych, to Sąd Rodzinny i Nieletnich może podjąć decyzję o zastosowaniu wobec nich środków wychowawczych lub poprawczych oraz przypomniał, że za ich postępowanie odpowiadają również ich rodzice. Przykładowe środki wychowawcze i poprawcze jakie może zastosować sąd to: upomnienie, zobowiązanie do przeproszenia pokrzywdzonego, zobowiązanie do naprawy szkody, nadzór kuratora, zakaz prowadzenia pojazdów, umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym czy umieszczenie w zakładzie poprawczym. Pan Policjant przypomniał też zasady poruszania się do drodze – czy to pieszo, czy na rowerze.

Dzięki takim lekcjom dzieci mają większą świadomość czyhających na nie zagrożeń i co najważniejsze – wiedzą, jak należy na nie reagować i gdzie szukać pomocy.

Monika Mieszała