Wójt Gminy Bolesławiec zaprasza uczniów klas IV-V szkół podstawowych z terenu Gminy Bolesławiec do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. "Zielona Energia". 

Temat konkursu: Zalety korzystania z odnawialnych źródeł energii tj. energia słońca, wiatru, wody itp.

Technika wykonania pracy konkursowej: Pracę konkursową należy wykonać według własnego pomysłu, na papierze o formacie A4, praca 2D (płaska) wykonana dowolną techniką (rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, itp.). Prace nie powinny być rolowane i składane.

Termin składania prac konkursowych: od 27 marca 2023r. do 21 kwietnia 2023r. do godz. 15.30.

Miejsce składania prac konkursowych: Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1A, 59-700 Bolesławiec, pokój nr 5 na parterze.

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie: PDFZarządzenie Nr 453_23.pdf (4,28MB)