W piątek, 10 marca, w sali konferencyjnej w Kruszynie uroczyście obchodziliśmy Dzień Sołtysa, czyli święto przedstawicieli naszych Mieszkańców. Było to wzruszające spotkanie z sołtysami naszej Gminy, wypełnione podziękowaniami, wspomnieniami oraz planami na przyszłość.

O artystyczną część zadbał zespół INIEMAMOCNE pod wodzą Marka Łętowskiego, który wykonał 6 utworów. Zebrani wysłuchali przepięknego wykonania takich piosenek jak „Man in the mirror”, „Psalm stojących w kolejce” czy „Nic do stracenia”. Zespół nagrodzony został gromkimi brawami, a z rąk Wójta Gminy Bolesławiec – Andrzeja Dutkowskiego – wokalistki otrzymały symboliczne upominki.

 

Następnie głos zabrał obecny na uroczystości Szymon Pogoda – Poseł na Sejm RP, który w kilku słowach zwrócił się do sołtysów a następnie przekazał im drobne upominki i listy gratulacyjne.

 

W podobnych słowach do zebranych w sali konferencyjnej sołtysów zwrócił się Wójt Gminy – Andrzej Dutkowski, który podziękował sołtysom za ich codzienną, społeczną pracę, zaangażowanie oraz okazywane serce. Podkreślił, że ich działania na rzecz lokalnej społeczności są zauważane i doceniane, a następnie wraz z Zastępcą Wójta – Romanem Jaworskim, Przewodniczącym Rady Gminy Bolesławiec – Bogusławem Uziejem, Sekretarzem Gminy Bolesławiec – Iwoną Przybylską i Skarbnikiem Gminy - Barbarą Robak przekazał upominki oraz listy gratulacyjne.

Piątkowe spotkanie było także okazją, by wręczyć Oldze Burdynie – Sołtys wsi Żeliszów Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, którą nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

 

Dodatkowo specjalne podziękowania przekazane zostały na ręce Beaty Kurowskiej – Sołtys Trzebienia Małego oraz Robertowi Galikowi – Sołtysowi Suszek, którzy w tym roku zrezygnowali z pełnionych funkcji. Warto dodać, że Pani Beata pełniła swoją funkcję od 2019 r., a Pan Robert – od 2013 r.

W spotkaniu udział wzięło 23 Sołtysów z terenu naszej Gminy. Cieszymy się, że po przerwie wywołanej pandemią mogliśmy w tym roku spotkać się osobiście, by wspólnie spędzić ten czas.

Karolina Kojder