Od  19 lutego przy kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kraśniku Górnym trwają prace modernizacyjne, mające na celu wymianę przedniej części ogrodzenia.

Poprzednie ogrodzenie służyło wsi blisko 40 lat, a stan podmurówki i starej siatki zmotywował poprzednią Radę Sołecką do wykonania już w lipcu ubiegłego roku pięknej bramy wjazdowej i furtki na plac kościelny. W minionej kadencji Rady Sołeckiej i Rady Parafialnej zdecydowaliśmy o wykonaniu nowego ogrodzenia wzdłuż drogi.

Dzięki olbrzymiemu  zaangażowaniu się mieszkańców wsi Kraśnik Górny, a także nowych członków Rady Sołeckiej na czele ze swoją sołtys – Jolantą Deberną i z kierownikiem budowy – Tadeuszem Kopeć na dzień dzisiejszy mamy zdemontowane stare ogrodzenie wraz z wiekową podmurówką, a w jej miejscu wykonany jest uzbrojony murek z betonu B25 na głębokość ok.1 m. Wspólnymi siłami wykonaliśmy nowy i solidny mur, stanowiący podporę nowego ogrodzenia. W dalszym etapie prac zamontowany zostanie płot, jak również zasiana trawa.

Korzystając z okazji serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy poświęcili swój czas i siłę na prace związane z wykonaniem nowego ogrodzenia. Z wyrazami szacunku dla osób pracujących "na", jak również "przy" ogrodzeniu.

Jolanta Deberna