Polski Ład.png

W dniu dzisiejszym, 9 marca, podpisana została umowa dla zadania „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec” w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcą robót zostało Konsorcjum firm, w składzie:

  • Lider: Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
  • Partner: Elektros Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu,
  • Partner: Firma „Maciuś” Artur Guściora z siedzibą w Goliszowie,
  • Partner: Firma „Energokab” Tomasz Kabata z siedzibą w Lubaniu.

Umowę, w obecności Zastępcy Wójta Gminy Bolesławiec - Romana Jaworskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Barbary Robak, podpisał Wójt Gminy Bolesławiec - Andrzej Dutkowski. Wykonawcę reprezentował Pełnomocnik Konsorcjum z ramienia Lidera - Wojciech Radlak.

Całkowita wartość inwestycji, jaką zaoferował Wykonawca to kwota 3.049.000 zł, a umowny termin zakończenia modernizacji na terenie Gminy to 9 grudnia 2023 r.

Modernizacja oświetlenia drogowego będzie polegać przede wszystkim na wymianie 3000 szt. istniejących opraw na oprawy z modułami LED oraz wymianie 84 szt. zegarów sterujących w szafach oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem systemu sterowania i zarządzania zmodernizowanym oświetleniem. Ponadto w ramach zadania zaktualizowana zostanie istniejąca baza danych urządzeń oświetlenia zewnętrznego w systemie GIS, zostanie odtworzona numeracja słupów oświetlenia (zgodnie z wcześniejszą numeracją nalepek) oraz wykonany audyt efektywności energetycznej urządzeń oświetlenia drogowego, placów i boisk.

Zmodernizowana infrastruktura oświetlenia drogowego przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej we wszystkich wsiach na terenie Gminy, a w skali makro – zmniejszy emisję gazów do atmosfery. W rezultacie nowe oświetlenie obniży również koszty eksploatacyjne i zużycie energii elektrycznej oraz znacząco wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego, jak i pieszego.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych

DOFINANSOWANIE 2.988.020 zł

Agnieszka Kuśnierz